Lidt om reglerne

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet udgør de tilknyttede menighedsråd fra Skads Provsti. Repræsentantskabet kan godkende andre gruppers deltagelse i arbejdet med at fremme Folkekirkens liv og vækst, med udgangspunkt i Folkekirkens Hus i Esbjerg.

Hvert menighedsråd har op til 2 stemmeberettigede medlemmer ved repræsentantskabsmøderne.

De halvårlige repræsentantskabsmøder afholdes normalt i april og november.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget har ansvar for den overordnede drift af Folkekirkens Hus, dvs. økonomi, ansættelsesforhold og iagttagelse af målsætning.

Forretningsudvalget består af:
- Provsten fra Skads Provsti
- Et medlem valgt af provstiudvalget
- Et medlem valgt af Vor Frelsers Sogns menighedsråd
- 4 medlemmer valgt blandt de tilsluttede menighedsråd.

Forretningsudvalget kan supplere sig med indtil 2 ekstra ressourcepersoner.   

Repræsentantskabet

MenighedsrådMedlem 1Medlem 2

Gjesing

Peder Hundebøll

Preben Lundager

HjertingTove Porsholt Andersen

Lisbeth Philipsen

Nordby - Sønderho    

Kirsten Andersen

Carl Martin Christensen
Grundtvigs

Dorthe Brandt Pedersen

Lilian Iversen

Guldager

Bente SørensenRobert Hansen

Jerne

Ulrik Skjølstrup

Poul Erik Kammersgaard

Treenigheds

Lisbeth Bank Kodal

Peter Hundebøll

Vor Frelsers

Torben Mørup

Zions

Karen Hessellund HansenPeter Kiel Jensen

 

 

Forretningsudvalget

Medlemmer af Forretningsudvalget:

Tove Porsholt Andersen, Hjerting menighedsråd
Dorthe Brandt Pedersen, Grundtvigs menighedsråd
Bente Sørensen, Guldager menighedsråd
Karen Hessellund Handsen, Zions menighedsråd
Bodil Ohrt, Vor Frelsers menighedsråd
Peter Hundebøll, Skads provstiudvalg
Provts Preben Kræn Christensen