Om Huset

Folkekirkens Hus er beliggende Skolegade 52 overfor Vor Frelser Kirke i centrum af Esbjerg.
Huset er et provsti-projekt i Skads Provsti.

Huset skal rumme 3 enkeltstående projekter:
 1. De særligt udsatte unge inkl. socialpræsten
 2. Ungdomsgadepræsten
 3. Café-arrangementer

Huset skal være samlingssted for de unge, hvor de kan få lov at have indflydelse på hvad huset skal rumme om eftermiddagen og aftenen. F.eks. musik-øvelokale, madklubber, læseklubber, kreative udfoldelser, film-aftener, lektiecafé, debat-arrangementer, brætspilsturneringer osv.
Ungdomsgadepræst (UGP)-brugerne kan inddeles i 2 aldersgrupper: konfirmander – 17 årige, og 17-25-årige. Aldersgrupperne kan være lidt flydende. UGP kan have forskellige konfirmand-arrangementer i samarbejde med provstiets øvrige præster. Det vil betyde at de unge bliver opmærksomme på at UGP findes og der er et sted at gå hen efterhånden som de bliver ældre.
Folkekirkens Hus kan være primus motor for opstart af fx madklubber, læseklubber, filmklubber osv. for de lidt ældre UGP-brugere. Den ældre gruppe UGP-brugere kan evt. bruges som frivillige for den yngre gruppe.

Her finder du os: