Du er her: 

Repræsentantskabsmøde

INDKALDELSE TIL repræsentantskabsmøde for Folkekirkens Hus. Torsdag den 25. april, kl. 17.00 – ca.20.00

Repræsentantskabsmødet holdes i Vor Frelsers Kirkes Sognehus, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg

Alle sogne i Skads provsti inviteres til repræsentantskabsmødet, som indledes med et foredrag af forebyggelseskonsulent, Jesper Schwartz der fortæller om:

                ”Hvorfor gik det galt for Kaj – ung esbjergenser i 2019”

Efter foredraget vil der mulighed for spørgsmål. Vi spiser inden repræsentantskabet starter generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning.
3) Forelæggelse af regnskab for det foregående år.
4) Budgetforslag for det kommende år og overslag over det efterfølgende år.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af 2 medlemmer fra menighedsrådene til forretningsudvalget. 
    På valg er Karen Hessellund, Zions sogn (villig til genvalg) Dorthe B. Petersen, Grundtvigs sogn (ønsker ikke at genopstille).
7) Eventuelt

Aftenen forventes afsluttet inden kl. 20.00.
Alle menighedsrådsmedlemmer, ansatte i kirken og andre interesserede er meget velkomne til hele mødet. Det er dog kun de 2 valgte repræsentanter fra menighedsrådene, som har stemme- og taleret ved generalforsamlingen. 

Af hensyn til det praktiske, vil vi gerne have tilmeldinger fra sognene senest mandag den 22. april, til karen@folkekirkenshus-esbjerg.dk

 

 

Del dette: