Drengerøvs Aften

Første tirsdag hver måned holder vi Drengerøvs Aften. En aften KUN for drenge.

Vi spiser pizza, spiller spil og hygger os.

Tidspunkt: 17.30 - 20.30

Datoer i 2020:

Tirsdag, den 4. februar 
Tirsdag, den 3. marts
Tirsdag, den 7. april
Tirsdag, den 5. maj
Tirsdag den 2. juni
Sommerferie i juli og august
Tirsdag, den 1. september
Tirsdag, den 6. oktober
Tirsdag, den 3. november
Tirsdag, den 1. december